Conservation of Resources of Reptiles in Astrakhan’ Oblast’ (Russia). Astrakhan’ Oblast’ Reptilian Resources Conservation (Experience of Regional Realization)

A. T. Bozhansky

Keywords


conservation; Reptilian resources; Astrakhan’ Oblast’

Full Text:

PDF

References


Bozhansky A. and Nikerov Y. (1994), «Materialy k atlasu Astrakhanskoi oblasti [Materials for atlas of Astrakhan’ Oblast’]», Ékol. Astrakh. Obl., Issue 3, 30 – 49 [in Russian].

Bozhansky A., Polynova G., and Orlova V. (1998), «Strategicheskie zadachi sokhraneniya gerpetokompleksov peschanykh pustyn’ Astrakhanskoi oblasti [Strategical tasks of herpetofauna conservation of sand deserts in Astrakhan’ oblast’]», in: Problemy Sokhraneniya Bioraznoobraziya Aridnykh Regionov Rossii [Problems of Conservation of Biodiversity of Arid Regions of Russia] , Volgograd, pp. 115 – 117 [in Russian].

Bozhansky A. and Polynova G. (1998), «Proekt regional’nogo spiska reptilii Krasnoi Knigi Astrakhanskoi oblasti [Project of regional reptiles list for Red Data Book of Astrakhan’ Oblast’]», in: Problemy Sokhraneniya Bioraznoobraziya Aridnykh Regionov Rossii [Problems of Conservation of Biodiversity of Arid Regions of Russia], Volgograd, pp. 57 – 58 [in Russian].
DOI: https://doi.org/10.30906/1026-2296-2005-12-0-123-125

Refbacks

  • There are currently no refbacks.