Vol 5, No 1 (1998)

Proceedings of the First Asian Herpetological Meeting. Part 1

Edited by N. Ananjeva, Er-mi Zhao, T. Papenfuss,
and B. Tuniyev.

Published June 25, 1998.

Table of Contents

Editor’s Note
 
PDF
1

The Biology and Conservation of Asian Amphibians and Reptiles

Wen-fa Cheng
PDF
2-4
Razi Dmi’el
PDF
5-9
K. Kabisch, Hans-Werner Herrmann, P. Klossek, H. Luppa, K. Brauer
PDF
10-14
Sergei V. Kudryavtsev, Dmitri B. Vassiliev
PDF
15-16
Notes on the Reproductive Biology of Rare Asian Ratsnake (Elaphe persica)
Sergei V. Mamet, Sergei V. Kudryavtsev
PDF
17-19
Yehudah L. Werner, Eliezer Frankenberg, Eyal Shy
PDF
20-26
Yanmao Zhou, Xiaomei Xie, Zhengdong Zhang, Guosheng Wang, Chaolin Wang
PDF
27-28

Systematics, Faunistic, and Morphology

Natalia B. Ananjeva
PDF
29-35
Notker Helfenberger, Beat Schätti
PDF
36-42
Karyotype of the Chinese Endemic Species Boiga kraepelini Stejneger (Colubridae)
Mei-Hua Huang, You-jin Yang, Xingfu Xie, Yun-Fang Qu
PDF
43
Xiang Ji, Wenhui Zhou, Xiaodong Zhang, Huiqing Gu
PDF
44-48
Survey of Amphibians of Mengla County, Xishuang Banna, Southern Yunnan Province
Kou Zhi-tong
PDF
49-50
Amy Lathrop, Robert W. Murphy, Nikolai L. Orlov, Cuc Thu Ho
PDF
51-60
A New Species of Mountain Stream Snake, Genus Opisthotropis Gunther, 1872 (Serpentes: Colubridae: Natricinae), from the Tropical Rain Forests of Southern Vietnam
Nikolai L. Orlov, Ilya S. Darevsky, Robert W. Murphy
PDF
61-64
Ding-qi Rao, Da-tong Yang, Rui-fang Wang
PDF
65-69
Ding-qi Rao, Da-tong Yang
PDF
70-73
Boris S. Tuniyev, Chary Atayev, Sakhat Shammakov
PDF
74-81
Surveys of Snakes in Deqing County, Guangdong Province, China
Rui-guang Xie, Zhi-huan Liu, Shi-mu Qiu, Wei-rong Zheng, Jian-Xing Nie, Wo-hong Ma
PDF
82
Fu-ji Zhang
PDF
83-84
Shou-chang Zou, Cai-fa Chen
PDF
85-88